Форми i термiн навчання: Денна – бюджетна, контрактна, 5 рокiв, заочна форма – контрактна, 5,5 років.

Професорсько-викладацький склад фармацевтичного факультету:

Фармацевтичний факультет об’єднує 5 кафедр, із них 4 є випускаючими:

       загальної хімії;

       фармацевтичної хімії;

       фармакогнозії з медичною ботанікою;

       управління та економіки фармації з технологією ліків;

       клінічної фармації.

Випускаючі кафедри фармацевтичного факультету на сьогодні мають задовільний кадровий потенціал, серед них 3 доктори наук – 2 доктори фармацевтичних, 1 доктор медичних наук та 22 кандидати фармацевтичних наук, 4 кандидати медичних та 4 кандидати біологічних наук. Виконується 7 докторських, 5 кандидатських дисертацій, із них 5 – на фармацевтичні науки.

Фармацевтичний факультет готує фахівців за найвищим, IV рівнем акредитації, фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст” за спеціальностями:

7.12020101 “Фармація” – освітній рівень спеціаліст,

  

7.12020102 “Клінічна фармація” – освітній рівень спеціаліст,

  

7.12020104 “Технологія парфумерно-косметичних засобів” – освітній рівень спеціаліст

  

Випускники факультету успішно працюють в аптеках, оптових фірмах, представництвах фармацевтичних компаній, на фармацевтичних заводах і фабриках, державній службі з лікарських засобів тощо. Особливою гордістю факультету є випускники, які влаштувалися за фахом за кордоном. Так, наші випускники успішно працюють в аптечній мережі Великобританії, США, Ірландії, Іспанії, Польщі та Росії.

Однією з об’єктивних оцінок навчальної роботи факультету є результати складання студентами державного тестового іспиту Крок-1 та Крок-2. На протязі всіх років студенти фармацевтичного факультету посідають призові місця. У 2015 році за результатами державного тестового іспиту Крок-2 студенти фармацевтичного факультету посіли I місце.

Ліцензування і акредитація

Підготовку фахівців за спеціальністю «Фармація» у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського розпочато з 01 вересня 2000 року. В 2001 році прийняті на навчання перші студенти спеціальності «Клінічна фармація», а в 2003 році – спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

          2000 рік – ліцензована спеціальність «Фармація» і здійснено перший набір – 70 студентів

          2001 – ліцензована спеціальність «Клінічна фармація» і здійснено перший набір – 50 студентів

          2003 – ліцензована спеціальність «Технологія парфумерно-косметичних засобів», здійснено перший набір – 9 студентів

          2005 – акредитована спеціальність «Фармація»

          2006 – ліцензована інтернатура зі спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація»

          2006 – ліцензована магістратура зі спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація

          2007 – акредитована магістратура зі спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація»,

          відкрита заочна форма навчання і здійснено перший набір – 65 студентів

          2008 – акредитована спеціальність «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

          2010 рік – повторно акредитована спеціальність «Фармація»

          2011 – повторно акредитована спеціальність «Клінічна фармація»

          2012 – повторно акредитована магістратура зі спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація»

          2013 – повторна акредитація спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

          2015 рік – повторно акредитована спеціальність «Фармація»


 


Наукова робота

Професорсько-викладацьким складом випускаючих кафедр за останні п’ять років видано: 1 підручник, 1 посібник, 20 збірників тестових завдань, 3 монографії з грифом МОН, понад 250 методичних вказівок. Натепер науково-педагогічні працівники факультету залучені до написання національних підручників із відповідних профільних дисциплін.

Для публікацій результатів наукових досліджень співробітників факультету з 2007 року видається науково-практичний журнал «Фармацевтичний часопис», який згідно постанови Президії ДАК України внесений до переліку видань, де можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата фармацевтичних наук.

Активно проводиться винахідницька діяльність. Викладачами факультету отримано близько 50 патентів на винахід та корисну модель, розроблено і видано більше 20 інформаційних листів, понад 350 статей й 450 тез. Силами викладачів факультету проведені 9 науково-практичних конференцій, із них дві з Міжнародною участю.

 

З лютого 2007 року для оптимізації студентської наукової роботи в університеті почали діяти програми: «Студентська наука і профорієнтаційне навчання»; «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації». Представники фармацевтичного факультету приймають в них активну участь. Так, на всіх кафедрах факультету створені студентські гуртки, в яких працюють понад 50 студентів I-V курсів. Результати досліджень неодноразово представлялись ними на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, наукових форумах студентів та молодих вчених (в тому числі, міжнародних) у вигляді доповідей, тез та статей.

Зусиллями кафедр факультету на базі ТДМУ було проведено ряд конференцій: «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (2005, 2007, 2009, 2011, 2013 роки) – кафедра управління та економіки фармації, та «Хімія природних сполук» (2005, 2008, 2012 роки) - кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою та фармацевтичної хімії, участь в яких взяли представники провідних фармацевтичних кафедр вищих медичних навчальних закладів України.

 

 

Всеукраїнські студентські олімпіади з фармації:

Особливу гордість факультету становлять результати участі студентів факультету у Міжнародних і Всеукраїнських олімпіадах з фармації, де студенти неодноразово виборювали призові місця.

У 2007 році студентка 4 курсу Придиба Інна виборола 3 місце в особовому заліку та разом із Цаплан Наталією ІІІ загальнокомандне місце у 2 турі Всеукраїнської олімпіади з фармації. Крім того, Придиба Інна посіла 2 місце з аптечної технології ліків і організації та економіки фармації, 3 місце з фармацевтичної хімії, а Цаплан Наталія виборола 3 місце з фармакогнозії, з аптечної технології ліків та організації та економіки фармації.

У 2008 році Коріневська Ганна посіла ІІІ місце в особовому заліку у Всеукраїнській олімпіаді з фармації та разом із студенткою Чекалюк Лілією вибороли ІІ місце у командному заліку. З окремих навчальних дисциплін наші студентки вибороли 1 місце з аптечної технології ліків, 3 місце з організації та економіки фармації та фармакогнозії та за нагороджені грамотою за відмінні знання з фармакології.

У 2009 році студентки 4 курсу фармацевтичного факультету Гардамала Людмила та Гончар Надія посіли ІІ та ІІІ місце в особовому заліку та ІІ загальнокомандне місце випередивши сильні команди зі Львова, Київа, Запоріжжя. З окремих навчальних дисциплін наші студентки вибороли 1 і 2 з фармакології, 3 місце з аптечної технології ліків, промислової технології ліків, організації та економіки фармації та фармакогнозії.

 

Враховуючи результати олімпіад, наявний кадровий, методичний потенціал та потужну матеріально-технічну базу наш навчальний заклад було визначено як базовий ВНЗ для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація» згідно наказу МОН України за № 1052 від 20.11.2010 р.

У Всеукраїнській олімпіаді, яку було проведено в травні 2010 р. взяли участь 22 студенти четвертого курсу із 11 вищих навчальних медичних закладів України. Студентки фармацевтичного факультету Соколова Анастасія та Грохола Мар’яна посіли 1 командне місце та 1 та 2 місце в особовому заліку.

 

У XV ювілейній Всеукраїнській олімпіаді з міжнародною участю за фахом «Фармація» Всеукраїнській олімпіаді, яку було проведено з 11 по 13 квітня 2011 р. на базі нашого університету взяли участь 39 студентів четвертого курсу із 12 вищих навчальних медичних закладів України та вперше переможці Всеросійської студентської олімпіади з фармації – команда Уральської державної медичної академії (м. Єкатеринбург).

 

Організаторами і спонсорами олімпіади виступили: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», Генеральний спонсор – холдинг «STADA CIS», медіа спонсор – журнал «Провізор». Студентки фармацевтичного факультету Лукашів Ольга, Волянська Наталія, Колесник Оксана, Растягаєва Альона гідно представили рідну Almamater і вибороли перше командне місце та перше і два других місця в особистому заліку. Крім того, наші студентки були переможцями або призерами практично з усіх навчальних дисциплін.

Та не лише здобутками на теренах України гордиться наш факультет. В січні 2011 року збірна України, до складу якої увійшли переможець і призери Всеукраїнської студентської олімпіади студентки нашого факультету Соколова Анастасія і Грохола Мар’яна вперше взяли участь в Міжнародній студентській фармацевтичній олімпіаді. В олімпіаді приймали участь 153 учасники із 33 команд різних країн світу, російських ВНЗ. Збірна команда виступила гідно та виборола 3 місце у студентській олімпіаді з напряму промислова технологія ліків та посіла 5 місце з напряму управління та економіка фармації. Переможці і призери олімпіади були нагороджені медалями, грамотами, цінними подарунками, стажуванням на фармацевтичних закордонних і вітчизняних виробництвах.

 

Також у 2013 р збірна команда України на чолі з проф. Соколовою Л.В. і учасниками  Іваниною Ю. та Чехович М. (ТДМУ м. Тернопіль), Дейко Р., Тімофєєв М., та Єрьоміна Г. (НФаУ м. Харків)представляли нашу державу на III Всеросійській студентській фармацевтичній олімпіаді з міжнародною участю, що проходила в період з 30 січня по 1 лютого 2013 р. в місті Казань (Російська федерація). В олімпіаді приймали участь 150 учасників із 30 команд 27 вищих навчальних закладів Росії, а також України, Білорусії та Казахстану. Збірна команда виступила гідно та виборола 4 місце серед 30 команд. До бронзових нагород нам невистачило 2 бали. На відміну від Всеукраїнської олімпіади де визначаються місця в особовому заліку, на Всеросійській олімпіаді з міжнародною участю визначають переможців в командному заліку.

 

У березні 2012 року в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.10.2011 року за № 1187 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році» було проведено II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Фармацевтичні науки». П’ятнадцять молодих науковців представили результати своїх досліджень у вигляді презентацій та інших унаочнень. Доповіді стосувались і питань синтезу потенційних біологічно активних речовин, і створення оригінальних лікарських форм, і фармакогностичних досліджень перспективних зразків рослинної сировини, і питань організації роботи аптечних установ різного рівня, і результатів фармакологічних випробувань тощо.

Згідно наказу МОН України за № 1052 від 20.11.2010 р. Тернопільський державний медичний університет визначено як базовий ВНЗ (на найближчі 3 роки) для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація».

Студенти факультету приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. В березні 2010 року студентки фармацевтичного факультету Іванина Юля та Шуклінова Ольга зайняли ІІ та ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в галузі «Фармація» який проводився на базі Запорізького державного медичного університету.

У березні 2012 року в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.10.2011 року за № 1187 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році» було проведено II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Фармацевтичні науки». Студентки 5 курсу фармацевтичного факультету ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Волянська Н., Колєснік О. отримали дипломи II ступеня.

В 2012/2013 навчальному році три представники фармацевтичного факультету ТДМУ імені І. Я. Горбачевського вибороли призові місця на підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Фармацевтичні науки».

В ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені      І. Я. Горбачевського МОЗ України» 28 березня 2014 року у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.09.2013 року за № 1281 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році» було проведено II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Фармацевтичні науки». Згідно наказу ректора ТДМУ імені І. Я. Горбачевського, член-кор. НАМН України, проф. Ковальчука Л. Я. була створена галузева конкурсна комісія. До її складу ввійшли доктори наук, професори, досвідчені доценти університету, провідні фахівці за окремими напрямами фармацевтичної та медичної науки. На підсумковій науково-практичній конференції виступило 9 студентів з 5 вищих навчальних закладів (Одеса, Харків, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль). Вісім молодих науковців представили результати своїх досліджень у вигляді презентацій. Доповіді стосувались і питань створення оригінальних лікарських форм, і фармакогностичних досліджень перспективних зразків рослинної сировини, і фармакоекономічних досліджень, і результатів фармакологічних випробувань тощо. Диплом II ступеня отримала студентка IV курсу ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Данилюк Богдана Богданівна.


Студентка IV курсу фармацевтичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Тетяна Атаманчук здобула третє місце на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Фармацевтичні дисципліни» (науковий керівник – професор Світлана Марчишин). Конкурс відбувся 25 березня 2015 року на базі Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.


В жовтні 2013 та 2014 рр. група студентів IV-V курсів спеціальності «Фармація» ТДМУ імені І. Я. Горбачевського (українські та іноземні студенти) вже традиційно взяли участь у V Міжнародній виставці технологій фармацевтичної промисловості PHARMPROM та міжнародному форумі «Комплексне забезпечення лабораторій», яка щорічно відбувається в Києві.


В березні 2014 та 2015 рр. група студентів IV-V курсів спеціальності «Фармація» ТДМУ імені І. Я. Горбачевського вже також традиційно взяли участь у «DUBAI INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS AND TECHNOLOGIES CONFERENCE AND EXHIBITION – DUPHAT», що щорічно проходить в м. Дубай (ОАЕ). Цьогоріч (8-10 березня 2015 року) на цій міжнародній конференції та виставці студенти V курсу спеціальності «Фармація» ТДМУ імені І. Я. Горбачевського представили результати своїх наукових досліджень у вигляді 6 постерів та усної доповіді. Окрім наукового спрямування конференції, організатори забезпечили й виховну роботу студентам – цікаву пізнавальну та екскурсійну програму містом – арабською казкою Дубай, а також Desert Safari. У підсумку в учасників цієї міжнародної конференції залишилися приємні враження, незабутні спогади й нові друзі із усього світу.

Викладачі і студенти факультету активно співпрацюють з іншими навчальними закладами і фармацевтичною спільнотою. Традиційним стало проходження практики нашими студентами в східних областях України, зокрема з контролю якості лікарських засобів на базі Запорізького державного медичного університету, практики з технології косметичних засобів на фабриці «Ефект» та у Національному фармацевтичному університеті (м. Харків). В свою чергу, студенти Запорізького державного медичного університету та Національного фармацевтичного університету проходять практику з фармакогнозії на базі НОК „Червона калина”. Студентки спеціальності «Фармація» Грищук Олена Леонідівна та Грохола Мар’яна Олександрівна брали участь у програмі обміну студентів і проходили практику в аптечних закладах м. Вроцлава (Польша). Під керівництвом проф. Посохової К.А. відбулось стажування ряду студентів фармацевтичного факультету (Кицей А., Стахів Л., Коваль В., Саска І., Криськів Л.) з технології лікарських і косметичних засобів на заводі „ДоктораТайса” (Німеччина), що пізніше знайшло відображення в дипломних роботах, які були успішно захищені вищеназваними випускниками при проведенні їх державної атестації.

 

 

 

 

Навчально-методична робота

Для забезпечення навчального процесу створена міцна навчально-методична та науково-технічна база. Всі навчальні лабораторії кафедр фармацевтичного факультету відповідають сучасному рівню, вони забезпечені приладами, обладнанням, технічними засобами, субстанціями і реактивами в обсягах та кількостях,відповідних до вимог щодо організації навчального процесу. Введені в експлуатацію лекційна аудиторія факультету та лабораторні кімнати кафедри фармацевтичної хімії.

Працівники факультету активно долучаються до роботи з абітурієнтами. Так, надзвичайно ефективною і дієвою формою професійного відбору серед абітурієнтів та обдарованої молоді є функціонування гуртків, секцій, творчих лабораторій МАН України. Вперше в Україні в Тернополі  у 2007 році була відкрита творча лабораторія „Фармація” для учнів 9-11 класів, а навчальна програма цієї лабораторії на Всеукраїнському конкурсі на кращу програму для використання в гуртках, групах, наукових секціях МАН відповідно до наказу МОН України від 18.09.2008 р. № 866 стала переможцем (автори програми доц. Соколова Л.В., проф. Фіра Л.С., доц. Коробко Д.Б.).

Особлива увага спрямована на профорієнтаційну роботу серед сільської молоді різних областей. Так, від Тернопільської філії МАН України в Підгаєцькому районі працює філія творчої лабораторії „Фармація” для школярів сільської місцевості.

16 жовтня 2013 року в «Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» відбулася посвята у ліцеїсти учнів Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – медичний ліцей №15». Університет з великою увагою поставився до формування медичного ліцею у Тернополі і доклав значних зусиль для формування як його матеріально-технічної бази, так і методично-організаційного забезпечення. Так, на базі медичного ліцею працює навчально-практичний центр, у якому надаватиметься медична допомога мешканцям прилеглих мікрорайонів міста. Також університет здійснив сучасне переоснащення трьох визначальних у медичному ліцеї класів – біології, хімії та інформатики. Адже дисципліни біологія та хімія є профільними для вступу в медичний університет. Так, деканом фармацевтичного факультету доц. Коробком Д. Б. розроблена робоча програма і всі необхідні матеріали для лекцій та практичних занять для ліцеїстів з дисципліни «хімія», а також двічі в тиждень доц. Коробком Д. Б. проводяться практичні заняття, що дають можливість учням Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – медичний ліцей №15» більш глибше вивчити хімію, і в той же час полюбити фармацію.

Великої уваги на факультеті надається виховній роботі. Неодноразово за участі викладачів факультету були організовані екскурсії для студентів, зокрема до Києва, Кам’янець-Подільського, Умані, Дубай (ОАЕ) тощо. Студенти фармацевтичного факультету неодноразово залучались до культурно-патріотичних заходів на рівні університету та міста.
Слід здійснити вхід, щоб додати видимі лише для вас ґаджети