Наукова робота

Професорсько-викладацьким складом випускаючих кафедр за останні п’ять років видано: 1 підручник, 1 посібник, 20 збірників тестових завдань, 3 монографії з грифом МОН, понад 250 методичних вказівок. Натепер науково-педагогічні працівники факультету залучені до написання національних підручників із відповідних профільних дисциплін.

Для публікацій результатів наукових досліджень співробітників факультету з 2007 року видається науково-практичний журнал «Фармацевтичний часопис», який згідно постанови Президії ДАК України внесений до переліку видань, де можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата фармацевтичних наук.

Активно проводиться винахідницька діяльність. Викладачами факультету отримано близько 50 патентів на винахід та корисну модель, розроблено і видано більше 20 інформаційних листів, понад 350 статей й 450 тез. Силами викладачів факультету проведені 9 науково-практичних конференцій, із них дві з Міжнародною участю.

З лютого 2007 року для оптимізації студентської наукової роботи в університеті почали діяти програми: «Студентська наука і профорієнтаційне навчання»; «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації». Представники фармацевтичного факультету приймають в них активну участь. Так, на всіх кафедрах факультету створені студентські гуртки, в яких працюють понад 50 студентів I-V курсів. Результати досліджень неодноразово представлялись ними на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, наукових форумах студентів та молодих вчених (в тому числі, міжнародних) у вигляді доповідей, тез та статей.

Зусиллями кафедр факультету на базі ТДМУ було проведено ряд конференцій: «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (2005, 2007, 2009, 2011, 2013 роки) – кафедра управління та економіки фармації, та «Хімія природних сполук» (2005, 2008, 2012 роки) - кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою та фармацевтичної хімії, участь в яких взяли представники провідних фармацевтичних кафедр вищих медичних навчальних закладів України.

У березні 2012 року в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.10.2011 року за № 1187 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році» було проведено II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Фармацевтичні науки». П’ятнадцять молодих науковців представили результати своїх досліджень у вигляді презентацій та інших унаочнень. Доповіді стосувались і питань синтезу потенційних біологічно активних речовин, і створення оригінальних лікарських форм, і фармакогностичних досліджень перспективних зразків рослинної сировини, і питань організації роботи аптечних установ різного рівня, і результатів фармакологічних випробувань тощо.

Згідно наказу МОН України за № 1052 від 20.11.2010 р. Тернопільський державний медичний університет визначено як базовий ВНЗ (на найближчі 3 роки) для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація».

Студенти факультету приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. В березні 2010 року студентки фармацевтичного факультету Іванина Юля та Шуклінова Ольга зайняли ІІ та ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в галузі «Фармація» який проводився на базі Запорізького державного медичного університету.

У березні 2012 року в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.10.2011 року за № 1187 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році» було проведено II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Фармацевтичні науки». Студентки 5 курсу фармацевтичного факультету ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Волянська Н., Колєснік О. отримали дипломи II ступеня.

В 2012/2013 навчальному році три представники фармацевтичного факультету ТДМУ імені І. Я. Горбачевського вибороли призові місця на підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Фармацевтичні науки».

В ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 28 березня 2014 року у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.09.2013 року за № 1281 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році» було проведено II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Фармацевтичні науки». Згідно наказу ректора ТДМУ імені І. Я. Горбачевського, член-кор. НАМН України, проф. Ковальчука Л. Я. була створена галузева конкурсна комісія. До її складу ввійшли доктори наук, професори, досвідчені доценти університету, провідні фахівці за окремими напрямами фармацевтичної та медичної науки. На підсумковій науково-практичній конференції виступило 9 студентів з 5 вищих навчальних закладів (Одеса, Харків, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль). Вісім молодих науковців представили результати своїх досліджень у вигляді презентацій. Доповіді стосувались і питань створення оригінальних лікарських форм, і фармакогностичних досліджень перспективних зразків рослинної сировини, і фармакоекономічних досліджень, і результатів фармакологічних випробувань тощо. Диплом II ступеня отримала студентка IV курсу ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Данилюк Богдана Богданівна.

Студентка IV курсу фармацевтичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Тетяна Атаманчук здобула третє місце на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Фармацевтичні дисципліни» (науковий керівник – професор Світлана Марчишин). Конкурс відбувся 25 березня 2015 року на базі Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

В жовтні 2013 та 2014 рр. група студентів IV-V курсів спеціальності «Фармація» ТДМУ імені І. Я. Горбачевського (українські та іноземні студенти) вже традиційно взяли участь у V Міжнародній виставці технологій фармацевтичної промисловості PHARMPROM та міжнародному форумі «Комплексне забезпечення лабораторій», яка щорічно відбувається в Києві.

В березні 2014 та 2015 рр. група студентів IV-V курсів спеціальності «Фармація» ТДМУ імені І. Я. Горбачевського вже також традиційно взяли участь у «DUBAI INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS AND TECHNOLOGIES CONFERENCE AND EXHIBITION – DUPHAT», що щорічно проходить в м. Дубай (ОАЕ). Цьогоріч (8-10 березня 2015 року) на цій міжнародній конференції та виставці студенти V курсу спеціальності «Фармація» ТДМУ імені І. Я. Горбачевського представили результати своїх наукових досліджень у вигляді 6 постерів та усної доповіді. Окрім наукового спрямування конференції, організатори забезпечили й виховну роботу студентам – цікаву пізнавальну та екскурсійну програму містом – арабською казкою Дубай, а також Desert Safari. У підсумку в учасників цієї міжнародної конференції залишилися приємні враження, незабутні спогади й нові друзі із усього світу.

Викладачі і студенти факультету активно співпрацюють з іншими навчальними закладами і фармацевтичною спільнотою. Традиційним стало проходження практики нашими студентами в східних областях України, зокрема з контролю якості лікарських засобів на базі Запорізького державного медичного університету, практики з технології косметичних засобів на фабриці «Ефект» та у Національному фармацевтичному університеті (м. Харків). В свою чергу, студенти Запорізького державного медичного університету та Національного фармацевтичного університету проходять практику з фармакогнозії на базі НОК „Червона калина”. Студентки спеціальності «Фармація» Грищук Олена Леонідівна та Грохола Мар’яна Олександрівна брали участь у програмі обміну студентів і проходили практику в аптечних закладах м. Вроцлава (Польша). Під керівництвом проф. Посохової К.А. відбулось стажування ряду студентів фармацевтичного факультету (Кицей А., Стахів Л., Коваль В., Саска І., Криськів Л.) з технології лікарських і косметичних засобів на заводі „ДоктораТайса” (Німеччина), що пізніше знайшло відображення в дипломних роботах, які були успішно захищені вищеназваними випускниками при проведенні їх державної атестації.