Підготовку фахівців за спеціальністю «Фармація» у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського розпочато з 01 вересня 2000 року. В 2001 році прийняті на навчання перші студенти спеціальності «Клінічна фармація», а в 2003 році – спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

 • 2000 рік – ліцензована спеціальність «Фармація» і здійснено перший набір – 70 студентів

 • 2001 рік – ліцензована спеціальність «Клінічна фармація» і здійснено перший набір – 50 студентів

 • 2003 рік – ліцензована спеціальність «Технологія парфумерно-косметичних засобів», здійснено перший набір – 9 студентів

 • 2005 рік – акредитована спеціальність «Фармація»

 • 2006 рік – ліцензована інтернатура зі спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація»

 • 2006 рік – ліцензована магістратура зі спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація

 • 2007 рік – акредитована магістратура зі спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація»

 • 2008 рік – відкрита заочна форма навчання і здійснено перший набір – 65 студентів

 • 2008 рік – акредитована спеціальність «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

 • 2010 рік – повторно акредитована спеціальність «Фармація»

 • 2011 рік – повторно акредитована спеціальність «Клінічна фармація»

 • 2012 рік – повторно акредитована магістратура зі спеціальностей «Фармація» і «Клінічна фармація»

 • 2013 рік – повторна акредитація спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

 • 2015 рік – повторно акредитована спеціальність «Фармація»

 • 2016 рік – ліцензовано підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 226 «Фармація»

 • 2018 рік – розширено ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», в тому числі, іноземців та осіб без громадянства

 • 2021 рік – акредитована освітньо-професійна програма «Фармація» терміном на 5 років