Форми i термiн навчання: Денна – бюджетна, контрактна, 5 рокiв, 4 роки; заочна форма – контрактна, 5 і 5,5 років.

Фармацевтичний факультет здійснює підготовку здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальностями:

- 226 “Фармація”;

- 226 "Фармація, промислова фармація".