Форми i термiн навчання: Денна – бюджетна, контрактна, 5 рокiв, заочна форма – контрактна, 5 і 5,5 років.

Фармацевтичний факультет готує фахівців за найвищим, IV рівнем акредитації, фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст” за спеціальностями:

7.12020101 “Фармація” – освітній рівень спеціаліст,