Форми i термiн навчання: Денна – бюджетна, контрактна, 5 рокiв, 4 роки; заочна форма – контрактна, 5 і 5,5 років.

Фармацевтичний факультет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація.